NGOD-189 Binastos ni Tatay ang asawa ko kapag lasing ako

 naglo-load 

Isang araw, umuwi ang asawa ng isang sahod na nagsusumikap para sa paparating na promosyon kasama ang kanyang amo na si Nakata. Nang tanungin ko siya tungkol dito, pupunta siya sa isang branch office sa labas ng prefecture mula sa susunod na linggo, at sa ilang kadahilanan, ang asawa ng kanyang nasasakupan, si Miho, ay ipinadala ni Direktor Nakata sa paglalakbay na iyon. . Nataranta si Miho, ngunit pinakiusapan siya ng kanyang asawa na suriin ang kanyang pag-asenso at wala siyang pagpipilian kundi tanggapin. At humiling ang amo ng malaswang libangan sa isang mountain hot springs inn na binisita ko noong sumunod na linggo.

NGOD-189 Binastos ni Tatay ang asawa ko kapag lasing ako