Ganito ka pero hindi ko naman masyadong sinasayang