Nasaksihan ng asawang lalaki ang kanyang asawa, isang undercover na pulis, na niloko ng isang kriminal

 naglo-load 

Gusto kong magtrabaho para protektahan ang hustisya. Kaya naman naging imbestigador si Tsumugi. Ikinasal ako sa asawa ng organisasyon sa pagpapanatili ng kaayusan sa publiko na nakilala ko sa trabaho, at lahat ay dapat na maging maayos. Gayunpaman, biglang nawala ang kanyang asawa, na tumutugis sa kaso ng mga ilegal na produkto ng isang organisasyon. Nang pumasok si Tsumugi sa hideout mismo, batay sa mga pahiwatig, ang taong lumitaw sa harap niya ay ang kanyang asawa, na sa katunayan ay isang taong may kapansanan. Ang kanyang asawa at si Tsumugi, na nahawahan ng isang bagong aphrodisiac na nagpapataas ng bilang ng mga adik na paputok dahil sa airborne at mucous membrane infection, ay napilitang maghalikan.

Nasaksihan ng asawang lalaki ang kanyang asawa, isang undercover na pulis, na niloko ng isang kriminal