TMW-150 Buong gabing umuungol ang dalagang naka pulang damit