JUL-327 Ang pagiging malayo sa asawa sa mahabang panahon at sa sobrang pagpukaw ng asawa

 naglo-load 

Si Miho, isang 29 taong gulang na may asawa, ay kasalukuyang nagtatrabaho nang mag-isa. Sa pagkakataong ito ito ay magiging isang video na nagre-record ng pang-araw-araw na gawain ng isang maybahay, na naglalarawan sa pang-araw-araw na buhay ng isang full-time na maybahay at ang madilim na bahagi nito. Sa simula ng araw ay isang malayuang pag-uusap kasama ang aking asawa na patungo sa trabahong mag-isa. Pagkatapos noon, ipinakita sa akin ni Ms. Miho ang mga video ng jogging at pang-araw-araw na buhay na parang pang-araw-araw na video na naka-post sa ilang website ng video. Gayunpaman, pagsapit ng tanghali, ganap na nagbago ang sitwasyon... Walang kamalay-malay ang kanyang asawa, at isang kamangha-manghang eksena na hindi dapat alam ng kanyang asawa ang nakuhanan ng camera.

JUL-327 Ang pagiging malayo sa asawa sa mahabang panahon at sa sobrang pagpukaw ng asawa