Ang young master ay nakikipaglaro sa mga babae, kaya nagustuhan ito ni KkimKkimmy dahil sobrang nagustuhan niya ito