NIMA-014 Kapag ang mga katrabaho ay nag-imbita sa isa't isa upang matuwa

 naglo-load 

Nabangkarote ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya dahil sa economic recession, at nagpasya si Kentaro Obata na ilipat ang kanyang trabaho sa isang kumpanyang pinamamahalaan ng kanyang tiyahin. Noong una, nasasabik ako sa kapaligiran na may kasama lang na mga babaeng empleyado, ngunit ang katotohanan ay isang buhay na impiyerno kung saan laganap ang reverse sexual harassment at superiority ng babae! Ang buhay alipin ng isang kumpanya ng harem ay inaapi ng 3 babaeng manggagawa sa opisina na puno ng sekswal na pagnanasa ♪.

NIMA-014 Kapag ang mga katrabaho ay nag-imbita sa isa't isa upang matuwa