Naglalakbay kasama ang aking panghimagas sa umaga sa posisyong nakasakay sa kabayo