Fucking habang nabubuhay para makita ng buong mundo