CAWD-147 Patuloy na bumaril ng semilya sa mga pigtail ng magandang guro