ADN-451 Ang biyenan ay sekswal na inaabuso ang manugang na babae

 naglo-load 

Ang madalas na makita ang kanyang manugang na babae na nakasuot ng lantad na damit ay nagagalit sa kanyang biyenan. Isang araw, aksidenteng dumaan sa silid ng kanyang anak, natuklasan niyang hindi talaga nasisiyahan sa pakikipagtalik ang kanyang manugang sa kanyang asawa. Alam niyang kinaumagahan, gumawa siya ng hindi inaasahang desisyon at binago nito ang relasyon nila ng kanyang manugang.

ADN-451 Ang biyenan ay sekswal na inaabuso ang manugang na babae