Maswerte ang malaking titi ni G. PT

 naglo-load 

Nagbukas si Ryan ng gym at walang tigil na nag-ehersisyo at nagpapakita ito. Si Millie Morgan, ang kaibigan ng kanyang anak, ay nasa sala habang hinihintay ang kanyang anak na umuwi. Pero kailangan pala maghintay ng matagal si Millie dahil busy sa trabaho ang anak ni Ryan. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa bagong gym at gusto ni Millie na bumuo ng kanyang glutes. Ipinakita niya kay Ryan ang kanyang puwet at doon na umiinit ang mga pangyayari. Lumabas si Millie para makuha ang gusto niya; Hinahampas siya ng papa ng kaibigan niya.

Maswerte ang malaking titi ni G. PT