Gabi-gabi gusto mong sumakay ng kabayo, paano ko ito matitiis?