Alagaan ang iyong magandang puke at pumunta sa isang motel....