SAN-145 Hinayaan ng mahinang asawang lalaki ang kanyang asawa na makipagtalik sa kanyang nakababatang kapatid

 naglo-load 

Si "Miyako" ay may katamtamang pakikipagtalik sa kanyang asawa at namumuhay nang walang anumang abala. Pero may kulang... Isang araw, darating ang mga juniors ng asawa ko para tumira sa bahay ko. Ang dumating ay ang senior na hinangaan ko noong mga araw ng paaralan. Sa sandaling ito, may masamang pakiramdam si "Miyako"...

SAN-145 Hinayaan ng mahinang asawang lalaki ang kanyang asawa na makipagtalik sa kanyang nakababatang kapatid